Необходимо е да се правят тор

На земята на моя сайт редовно се занимава с зеленчукови култури, но тор, който не е направил. През есента аз съм изкопал на сайта и не възнамеряват да се сложи нещо на нея, за да даде почивка на почвата. Как да се подобри нейното плодородие?

VI Соколов.

Makeevka Донецк регион.

Дори ако сте в продължение на една година или две или три години няма да сеят нищо на вашия сайт и я държи настрана или тя ще надделее над плевелите, плодородието на почвите от само себе си, не се появява.

Въпреки това, дейностите, съдържащи се в почвата, така наречените азот фиксиране микроорганизми в нея могат да се натрупат определено количество азот за растенията. Но това не е достатъчно. Ние все пак трябва да се опита да направи почвата тор или компост. Последният от тези органични торове може да бъде относително лесно да се натрупват, като в компост грамада (как да направите това, ние сме вече споменахме) отпадъци, вили и плевели, които израстват около манастира или градината. В бъдеще, за да не се нарушават почвата, е необходимо да го правят редовно, поне във фуража през пролетта и лятото, торове.

Можете също така да разделя градината в няколко точки, които в определен ред, за да сеят зелено торене - различни растения, зелена маса, която е прибавена капки.